Конкурс за расподелу средстава из буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2023. годину

Циљ овог конкурса јесте унапређење стања популације дивљачи и њених станишта, опремање корисника ловишта и праћење стања појединих врста дивљачи на територији АП Војводине.
Предмет конкурса је додела бесповратних средства за израду и реализацију програма и пројеката развоја ловства и унапређивања стања популације дивљачи и њених станишта на територији АП Војводине и друге намене у складу са Законом о дивљачи и ловству.

Одлука о измени конкурса
Измена правилника конкурса

Текст конкурса
Правилник конкурса
Пријава тачка 2 а-б-в-г-д-ђ-е-ж- опрема 2023
Пријава тачка 2 -з- опрема, храна, јаја и узгој 2023
Пријава тачка 2 -ј- промоција ловства 2023
Пријава тачка 2 – к-осигурање 2023
Пријава тачка 2- и- зец и очи 2023
Пријава тачка -1в-2а-2в-2ђ-2е-2з-посебна намена 2023
Пријава тачка 1б-јаребица 2023
Пријава тачка 1а- изградња прихватилишта 2023
Пријава тачка 1а- фазани 2023