О нама

Секретаријат делује у области:

Основне делатности Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство су:

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине произвођачима пружа:
Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине омогућује Секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, праћење различитих параметара са терена:
У надлежности секретаријата је и:  
Секретаријат припрема и акте које доноси Скупштина и Влада АПВ, а односе се на:    

Сектори Секретаријата