Резултати конкурса у 2019. години

 1. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање производних засада воћака,винове лозе и хмеља у 2019. години – ОДЛУКАКОНАЧНА ОДЛУКА
 2. Конкурс за доделу подстицајних средстава за суфинансирање активности код поступака комасације на територији АП Војводине у 2019. години – ОДЛУКА
 3. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање  набавке  конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору на територији АП Војводине у 2019.години – ОДЛУКА
 4. Конкурс за доделу подстицајних средстава за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2019. години – ОДЛУКА
 5. Конкурс за доделу подстицајних средстава за опремање пољочуварске службе на територији АП Војводине у 2019. години – ОДЛУКА
 6. Конкурс за доделу подстицајних средстава за уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта, односно привођење намени пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2019. години – ОДЛУКА
 7. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме и система за наводњавање и опреме за побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака на територији АПВ у 2019. години – ОДЛУКА
 8. Конкурс за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2019. години – ОДЛУКА
 9. Конкурс за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих на територији АП Војводине за 2019.годину – ОДЛУКА
 10. Конкурс о додели средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације на територији АП Војводине у 2019. години – ОДЛУКА
 11. Конкурс за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта на територији АП Војводине у 2019. години – ОДЛУКА
 12. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на територији Аутономне покрајине Војводине у 2019. години – ОДЛУКА
 13. Конкурс за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АП Војводине у 2019. години – ОДЛУКАКОНАЧНА ОДЛУКА
 14. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производње, као и набавку прикључне механизације за органску производњу на територији ап војводине у 2019. години – ОДЛУКАОДЛУКА бр. 2
 15. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору воће, грожђе, поврће (укључујући печурке), цвеће и остали усеви  у АП Војводини у 2019. години – ОДЛУКА
 16. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за производњу вина и ракије на територији АП Војводине у 2019. години – ОДЛУКАКОНАЧНА ОДЛУКА
 17. Конкурс за доделу средстава за одржавање традиционалних манифестација у 2019. години на територији АП Војводине – ОДЛУКА
 18. Конкурс за доделу подстицајних средстава за побољшање сточарске производње на пољопривредним газдинствима и економске активности у циљу подизања конкуретности у смислу додавања вредности кроз прераду млека и меса на гaздинствима у АП Војводини у 2019. години – ОДЛУКА
 19. Одлука о опредељивању средстава Комисије за расподелу средстава из буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2019. годину – ОДЛУКА
 20. II Конкурс за расподелу средстава из буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2019. годину – ОДЛУКА
 21. II Конкурс о додели средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини на територији АП Војводине у 2019. години – ОДЛУКА
 22. II Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за производњу вина и ракије на територији АП Војводине у 2019. години – ОДЛУКА, КОНАЧНА ОДЛУКА
 23. Конкурс о додели бесповратних средстава јавним средњим школама на територији АП Војводине, за реализацију пројектних активности на тему задругарства у 2019. години – ОДЛУКА
 24. II Конкурс о додели бесповратних средстава јавним средњим школама на територији АП Војводине, за реализацију пројектних активности на тему задругарства у 2019. години – ОДЛУКА
 25.  Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова увођењa и сертификацијe система безбедности и квалитета хране и производа са ознаком географског порекла у 2019. години на територији АП Војводине –ОДЛУКА
 26. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за производњу пива на територији АП Војводине у 2019. години – ОДЛУКАКОНАЧНА ОДЛУКА
 27. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова набавке машина и опреме за органску производњу на територији АП Војводине у 2019.години – ОДЛУКА
 28. Конкурс за доделу бесповратних средстава за реализацију програмских активности удружења грађана у 2019. години на територији АП Војводине, чија је делатност у вези с пољопривредном производњом – ОДЛУКА