Резултати конкурса у 2020. години

 1. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање производних засада воћака,винове лозе и хмеља у 2020.години – ОДЛУКАКОНАЧНА ОДЛУКА
 2. Конкурс за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за производњу вина и ракије на територији АП Војводине у 2020.години – ОДЛУКАКОНАЧНА ОДЛУКА
 3. Kонкурс за доделу подстицајних средстава за уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта, односно привођење намени пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2020. години – ОДЛУКА
 4. Конкурс за доделу подстицајних средстава путем конкурса за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2020. години – ОДЛУКА
 5. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова набавке прикључне механизације, машина и опреме за органску производњу на територији АП Војводине у 2020.години – ОДЛУКА
 6. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору на територији АП Војводине у 2020. години- ОДЛУКА
 7. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме и система за наводњавање и опреме за побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака на територији АП Војводине у 2020. години- ОДЛУКА
 8. Конкурс за  доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство у АП Војводини у 2020. години- ОДЛУКА
 9. Конкурс за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2020. години- ОДЛУКА
 10. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору воће, грожђе, поврће (укључујући печурке), цвеће и остали усеви у АП Војводини у 2020. години- ОДЛУКА
 11. Конкурс о додели средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације на територији АП Војводине у 2020. години- ОДЛУКА
 12. Конкурс за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта на територији АП Војводине у 2020. години- ОДЛУКА
 13. Конкурс за доделу средстава за финансирање интензивирања коришћења пољопривредног земљишта којим располажу научно-истраживачке установе, средње пољопривредне школе и остале средње школе које образују ученике пољопривредне струке ‒ путем набавке опреме – ОДЛУКА
 14. Конкурс за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих на територији АП Војводине за 2020.годину – ОДЛУКА
 15. Конкурс за расподелу средстава из буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2020. годину – ОДЛУКА