Правилник за расподелу средстава из буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2023. годину

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство донео је Правилник за расподелу средстава из буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2023. годину.
Укупан износ бесповратних средстава који се додељује овим конкурсом је 98.665.265,00 динара.
Са 50.000.000,00 динара суфуинансираће се до 90 одсто трошкова за изградњу, реконструкцију и санацију ловно-техничких објекaта и набавку живе дивљачи.
У укупном износу до 48.665.265,00 динара суфинансираће се набавка опреме за кориснике ловишта, и то до 90% вредности.
Конкурс је отворен до 22.05.2023. године.
Корисници средстава по овом конкурсу су корисници ловишта, ловних ревира, ловачки савези и привредна друштва, која су регистрована за делатност ловства, а баве се унапређењем ловства АП Војводине.