Сектор за сточарску производњу


У Сектору за сточарску производњу обављају се студијско-аналитички, управни, документациони и статистичко-евиденциони послови везани за праћење развоја и унапређење сточарства; припрема се и прати остваривање програма у области узгоја стоке; припрема се програм мера за унапређење сточарства и обављају послови везани за рад научно стручног савета за спровођење селекцијских мера у сточарству; прати се кретање производње у овој области и остваривање услова за производњу; сагледава усклађеност сточарске производње са изграђеним капацитетима и степен њиховог коришћења; остварује сарадња и координација са надлежним органима Републике, градова и општина и обављају се и други одређени послови.

Контакти:

Милорад Малић, помоћник покрајинског секретара
Канцеларија/спрат: Бул. Михајла Пупина 25, 5/II
Телефон: 021/488-18-50
Катарина Стругар Стефановић, саветник за сточарство
Канцеларија/спрат: Бул. Михајла Пупина 25, 3/II
Телефон: 021/488-18-52