Надлежност секретаријата

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство обавља послове у области пољопривреде, шумарства, ловства, водопривреде, прехрамбене индустрије, ветеринарства, заштите биља, рибарства и земљорадничког задругарства као и развоја села, и то:

Сектори Секретаријата