Контакт

Владимир Галић
Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Адреса: Булевар Михајла Пупина 16, 21101 Нови Сад, Србија
Телефон: 021/456-721

 

Јадранка Савин, подсекретар
Канцеларија/спрат: 51а/I
Телефон: 487-44-10

 

Роберт Ототзаменик покрајинског секретара
Канцеларија/спрат: 47/I
Телефон: 487-40-69