Радни односи – огласи и конкурси


Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места саветник за управне послове у области водопривреде у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство


Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство


Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство


Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство – саветник за примену геоинформационих технологија и система у пољопривреди

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство

 

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места шумарско-ловни инспектор ИСТЕКАО