Сектор за биљну производњу

У Сектору за биљну производњу обављају се студијско-аналитички, управни, документациони и статистичко-евиденциони послови: прати стање у области производње пшенице и других стрних жита, кукуруза, шећерне репе, соје и сунцокрета, повртарских производа; припрема се и прати остваривање програма у области воћарства и виноградарства; прати се стање и предузимају мере из надлежности Секретаријата везане за елементарне непогоде и друге ванредне ситуације; прати се кретање производње у овим областима и остваривање услова за производњу; прати се област алтернативних извора енергије; сагледава усклађеност примарне пољопривредне производње са изграђеним капацитетима и степен њиховог коришћења. Прати се и анализира организованост земљорадника путем подстицања њиховог удруживања; остварује сарадња и координација са надлежним органима Републике, градова и општина и обављају се и други одређени послови.

Контакти: