Сектор за спровођење пољ. политике

У Сектору за спровођење пољопривредне политике, праћење европских интеграција у области руралног развоја и саветодавне службе обављају се студијско-аналитички, документациони и статистичко-евиденциони послови везани за развој и ревитализацију села; припрема се и прати реализација програма подршке спровођења пољопривредне политике, прикупљају и систематизују подаци о расположивим потенцијалима у циљу стварања информационе базе за планирање мера подршке за спровођење пољопривредне политике, образују се и координира рад локалних акционих група. Прате се променљиви услови ЕУ и ток заједничке пољопривредне политике ЕУ. Прати се и анализира организованост земљорадника и развој задругарства; развој пољопривредних саветодавних служби у циљу унапређења пољопривредне производње, припрема се и прати реализација програма унапређења саветодавних послова у пољопривреди у АП Војводине; остварује сарадња и координација са надлежним органима Републике, градова и општина и обављају се и други одређени послови.

У оквиру Сектора за спровођење пољопривредне политике, праћење европских интеграција у области руралног развоја и саветодавне службе образује се Одсек за пољопривредне саветодавне службе.

Контакти: