Сектор за спровођење пољопривредне политике, праћење европских интеграција у области руралног развоја и саветодавне службе


У Сектору за спровођење пољопривредне политике, праћење европских интеграција у области руралног развоја и саветодавне службе обављају се студијско-аналитички, документациони и статистичко-евиденциони послови везани за развој и ревитализацију села; припрема се и прати реализација програма подршке спровођења пољопривредне политике, прикупљају и систематизују подаци о расположивим потенцијалима у циљу стварања информационе базе за планирање мера подршке за спровођење пољопривредне политике, образују се и координира рад локалних акционих група. Прате се променљиви услови ЕУ и ток заједничке пољопривредне политике ЕУ. Прати се и анализира организованост земљорадника и развој задругарства; развој пољопривредних саветодавних служби у циљу унапређења пољопривредне производње, припрема се и прати реализација програма унапређења саветодавних послова у пољопривреди у АП Војводине; остварује сарадња и координација са надлежним органима Републике, градова и општина и обављају се и други одређени послови.

У оквиру Сектора за спровођење пољопривредне политике, праћење европских интеграција у области руралног развоја и саветодавне службе образује се Одсек за пољопривредне саветодавне службе.

Контакти:

Младен Петковић, в.д. помоћника покрајинског секретара 
Канцеларија/спрат: 57/I
Телефон: 021/487-45-18
Маринела Загорац саветник за послове мере подршке спровођења пољопривредне политике у области руралног развоја и европских интеграција
Канцеларија/спрат: 43
Телефон: 021/487-44-30
Ана Сегединскисаветник за економско-финансијске послове
Канцеларија/спрат: 44а/I 
Телефон: 021/487-44-19
Милош Шешлијасаветник за  послове агроекономике пољопривреде
Канцеларија/спрат: 42a/I 
Телефон: 021/487-46-01

Одсек за пољопривредне саветодавне службе

Јулкица Симић, шеф одсека – самостални саветник

Канцеларија/спрат: 44/I 
Телефон: 021/487-44-61
Наташа Милутиновићсаветник за пољопривредне саветодавне службе
Канцеларија/спрат: 44a/I 
Телефон: 021/487-43-79
Бобан Орељсаветник за примену савремене технологије у саветодавству
Канцеларија/спрат: 44/I 
Телефон: 021/487-41-86
Никола Врањковићсаветник за воћарско-виноградарску производњу и производњу алкохолних и безалкохолних пића
Канцеларија/спрат: 44/I 
Телефон: 021/487-44-18

 

Документа за преузимање