Резултати конкурса у 2018. години

Изаберите конкурс:

 1. Конкурс о додели средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације на територији АП Војводине у 2018. години – ОДЛУКАОДЛУКА II
 2. Конкурс о додели средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном  простору на територији АП Војводине у 2018. години – 2. ДОПУНА ОДЛУКЕ 3 ОДЛУКА 4 ДОПУНА ОДЛУКЕ 4 2. ДОПУНА ОДЛУКЕ 4 КОНАЧНА ОДЛУКА ОДЛУКА ДОПУНА ОДЛУКЕ ОДЛУКА 2 ДОПУНА ОДЛУКЕ 2 2. ДОПУНА ОДЛУКЕ 2 3. ДОПУНА ОДЛУКЕ 2 ОДЛУКА 3, ДОПУНА ОДЛУКЕ 3
 3. Конкурс за доделу подстицајних средстава за суфинансирање активности код поступака комасације на територији АП Војводине у 2018.години – ОДЛУКАКОНАЧНА ОДЛУКА
 4. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање производних засада воћака,винове лозе и хмеља у 2018.години – ДОПУНА ОДЛУКЕ 4 ИЗМЕНА ДОПУНЕ ОДЛУКЕ 4 ДРУГА ИЗМЕНА ОДЛУКЕ бр. 4 ТРЕЋА ИЗМЕНА ОДЛУКЕ 4 ЧЕТВРТА ИЗМЕНА ОДЛУКЕ 4 ПЕТА ИЗМЕНА ОДЛУКЕ 4 ШЕСТА ИЗМЕНА ОДЛУКЕ 4 СЕДМА ИЗМЕНА ОДЛУКЕ 4 КОНАЧНА ОДЛУКА ОДЛУКА 1 ОДЛУКА 2 ОДЛУКА 3 ИЗМЕНА ОДЛУКЕ 1 ДРУГА ИЗМЕНА ОДЛУКЕ 1 ИЗМЕНА ОДЛУКЕ бр. 2 ДРУГА ИЗМЕНА ОДЛУКЕ бр. 2 ИЗМЕНА ОДЛУКЕ бр. 3 ОДЛУКА бр. 4 ИЗМЕНА ОДЛУКЕ бр. 4
 5. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме и система за наводњавање и опреме за побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака на територији АПВ у 2018. години. – КОНАЧНА ОДЛУКА ОДЛУКА бр.1 ДОПУНА ОДЛУКЕ бр.1 ОДЛУКА бр.2 ДОПУНА ОДЛУКЕ бр.2 ДРУГА ДОПУНА ОДЛУКЕ бр.2 ОДЛУКА бр.3 ДОПУНА ОДЛУКЕ бр.3 ОДЛУКА бр. 4 ДОПУНА ОДЛУКЕ бр. 4
 6. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на територији АП Војводине у 2018.години – ОДЛУКА бр.1ДОПУНА ОДЛУКЕКОНАЧНА ОДЛУКА
 7. Конкурс за доделу средстава из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2018. годину – ОДЛУКА
 8. Конкурс за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АП Војводине у 2018. години – ОДЛУКАКОНАЧНА ОДЛУКА
 9. Конкурс за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фами у АП Војводини у 2018. години – ОДЛУКА бр. 1ДОПУНА ОДЛУКЕ бр. 1ОДЛУКА бр. 2
 10. Конкурс за расподелу средстава из буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2018. годину – ОДЛУКА
 11. Конкурс за доделу подстицајних средстава за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2018. години – ОДЛУКАДОПУНА ОДЛУКЕКОНАЧНА ОДЛУКА
 12. Конкурс за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта на територији АП Војводине у 2018. години – ОДЛУКАДОПУНА ОДЛУКЕКОНАЧНА ОДЛУКА
 13. Конкурс за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих на територији АП Војводине за 2018. годину – ОДЛУКА
 14. Конкурс за доделу средстава из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2018. годину – ОДЛУКА
 15. Kонкурс за доделу подстицајних средстава за уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта, односно привођење намени пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2018. години – ОДЛУКАКОНАЧНА ОДЛУКА
 16. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у АП Војводини у 2018. години – ОДЛУКАКОНАЧНА ОДЛУКА
 17. Конкурс за доделу средстава за одржавање традиционалних манифестација у 2018. години на територији АП Војводине – ОДЛУКА
 18. Конкурс за доделу бесповратних средстава за реализацију програмских активности удружења грађана у 2018. години на територији АП Војводине, чија је делатност у вези с пољопривредном производњом – ОДЛУКАКОНАЧНА ОДЛУКА
 19. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција за производњу вина и производњу и прераду печурака на територији АП Војводине у 2018. години – ОДЛУКАИЗМЕНА ОДЛУКЕКОНАЧНА ОДЛУКА
 20. II Конкурс за расподелу средстава из буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2018. годину – ОДЛУКА
 21. Конкурс за финансирање интензивирања коришћења пољопривредног земљишта којим располажу научно-истраживачке установе и институти и средње пољопривредне школе ‒ путем набавке опреме – КОНАЧНА ОДЛУКА
 22. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производње, као и набавку прикључне механизације за органску производњу на територији АП Војводине у 2018.години – КОНАЧНА ОДЛУКА