Контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта


ВЕБ апликација за унос, претрагу и статистичку анализу узорака узетих у акцији „Контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта“ на територији АП Војводине.

 

Унос, претрага и статистичка анализа података

Интерактивна мапа за приказ просторног распореда узорака са припадајућим атрибутима за 2010. годину

Напомена

За приступ бази података потребно је Корисничко име и Шифра.


О акцији
Систем контроле плодности земљишта и употребе ђубрива са научног аспекта заснован је на ВИ Конгресу Југословенског друштва за проучавање земљишта (Резолуција Конгреса, 1980.). Скупштина Аутономне Покрајине Војводине је 1985. године усвојила Закон о искоришчавању пољопривредног земљишта којим су кодифициране одредбе Система. Систем обухвата контролу свих фактора који одређују плодност земљишта и дејство ђубрива, односно преко исхране утичу на раст, развиће и приносе биљака, као и мере којима се ови усмеравају у циљу остварења високе и стабилне производње уз примену економичности и заштиту биосфере (Манојловић, 1986.).

У току периода од 2002. године власници парцела, као и стручњаци из регионалних пољопривредних служби узорковали су земљиште у приватном власништву. Узорци су анализирани у Научном институтуту за ратарство и повртарство и мрежи регионалних пољопривредних стручних служби.

Укупно је прикупљено и анализирано преко 160.000 узорака, од чега почев од 2005. године 20% (а касније и више) од укупног броја мапирано је ГПС колекторима података.

У лабораторијама су анализирани следећи параметри плодности земљишта:

  • пХ вредност у суспензији земљишта са калијум хлоридом и у дестилованој води, потенциометријски
  • садржај CaCO3 – калциметром по Scheibler-у
  • садржај хумуса – методом Тјурин-а
  • лакоприступачни фосфор (екстракција са амонијум лактатом) – АЛ методом; садржај фосфора одређен плавом методом на спектрофотометру
  • лакоприступачни калијум (екстракција са амонијум лактатом) – АЛ методом; садржаја калијума одређен пламенфотометријски.