Матична књига биљне производње

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство Вам представља нови електронски сервис који Вам пружа могућност да ефикасно водите евиденцију о свим тачкама у производном процесу биљне производње.

Следљивост свих фаза у току производње хране је неопходна како би се избегле могуће нежељене последице. Овакав приступ подразумева континуирану контролу и праћење свих тачака у прозводном процесу. Један од корака ка том циљу је вођење евиденције током производног процеса.

Коришћењем Електронске верзије Матичне књиге поља биљне производње омогућује Вам се јасније сагледавање остварене производње по парцелама. Ова апликација је намењена пољопривредним произвођачима, како професионалцима тако и хобистима.

Електронска верзија Матичне књиге поља биљне производње Вам омогућује да након регистрације приступате својим подацима са било ког рачунара који је повезан на интернет на једноставан и практичан начин.

За разлику од штампане верзије, електронска верзија даје и неке додатне могућности: сумарни прикази података, штампање извештаја или извоз унетих података у електронском облику (MS Word, MS Excel) за даљу обраду.

Напомена: Електронско издање Матичне књиге биљне производње није предвиђено за економске анализе на пољопривредним газдинствима.

Препорука аутора корисницима је да спроведене активности и остварене резултате у Матичну књигу биљне производње евидентирају одмах након завршетка одређене активности, како би се омогућило прецизније и потпуније праћење производног процеса.

Електронском издању МАТИЧНЕ КЊИГЕ БИЉНЕ ПРОИЗВОДЊЕ можете приступити кликом на слику испод.

Изјава о заштити података о личности

Прикупљање и обрада података о личности

Сврха прикупљања података јесте пружење могућности посетиоцима wеб апликације да се попуњавањем формулара региструју за пружање услуге коришћења електронског издања матична књига биљне производње, у складу са позитивним прописима о заштити података о личности.
Подаци о личности се прикупљају само ако су нам достављени приликом регистрације, попуњавањем електронског формулара. Прикупљени подаци о личности се воде и доступни су по личном основу, у оквиру збирке података, а за њих је одговоран Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, односно руковалац подацима.

Чување података

Ваше податке о личности чувамо на заштићеним серверима Владе АП Војводине и то онолико времена колико траје пружање услуге коју сте затражили (приликом регистрације), под условом да то није у супротности са позитивним прописима о заштити података о личности. Ваше податке о личности ни на који начин нећемо прослеђивати трећим лицима нити их користити у друге сврхе.

Безбедност

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, односно руковалац подацима, предузима техничке, кадровске и организационе мере безбедности да би заштититио информације које сте учинили доступним од ненамерне или намерне злоупотребе, губитка, уништавања, промена или приступа истим од стране неовлашћених лица. У случају прикупљања и обраде података о личности, информације ће бити прослеђиване у кодираном облику да би се спречила њихова злоупотреба од стране трећих лица. Наше мере безбедности података стално се проверавају у складу са техничким достигнућима.

Информације и сугестије: