Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке механизације у сектору воћарства и виноградарства и опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање производних засада воћа, винове лозе и хмеља у 2023. години

Циљ конкурса јесте повећање површина засада воћа и грожђа под системом противградне заштите као и набавка нове механизације за воћарско-виноградарску производњу у Аутономној покрајини Војводини у 2023. години.

Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за набавке механизације у сектору воћарства и виноградарства и опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање производних засада воћа, винове лозе и хмеља.

Измена текста конкурса 05.07.2023.
Измена правилника 05.07.2023.

Измена текста конкурса
Измена правилника конкурса

Текст конкурса
Правилник конкурса
Пријавни образац
Изјава добављача
Подаци о члановима задруге
Захтев за исплату и извештај о наменском трошењу средстава
Модел – табла за воћњак

За кориснике који се пријављују преко платформе за онлине пријаве на конкурс:

Изјаве морају бити потписане у складу са одредбама Закона о
електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у
електронском пословању („Сл. Гласник РС“, бр. 94/2017 и 52/2021).

Изјава 1
Изјава 2
Изјава 3
Изјава добављача
Корисничко упутство за онлине пријаве
Образац пријаве (само за електронске пријаве)