Конкурс за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за заштиту и спасавање од пожара у 2023. години а које реализују удружења

Овај конкурс Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписује за доделу средстава за подршку и подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за заштиту и спасавање од пожара у 2023. години а које реализују удружења.
Циљ јавног конкурса: Подизање свести грађана о значају активности добровољноих ватрогасних друштава, популаризација добровољног ватрогаства као и подизање нивоа знања и вештина припадника добровољних ватрогасних друштава .
Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за реализацију програмских активности опремања надлежних служби опремом за гашење пољских пожара на пољопривредном земљишту.

Текст конкурса
Правилник конкурса
Пријавни образац
Изјава о прибављању документације
Изјава о одсуству сукоба интереса
Образац- листа чланова удружења

За кориснике који се пријављују преко платформе за онлине пријаве на конкурс:

Изјаве морају бити потписане у складу са одредбама Закона о
електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у
електронском пословању („Сл. Гласник РС“, бр. 94/2017 и 52/2021).
Изјава о одсуству сукоба интереса
Изјава о прибављању документације
Корисничко упутство за онлине пријаве