Конкурс за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта у АП Војводини у 2023. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је Конкурс за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта  у АП Војводини  у 2023. години

 

Циљ конкурса јесте уређење атарских путева са израдом завршног слоја од чврстих компактних материјала – најмање до нивоа туцаника или струганог асфалта и уређење отресишта.

 

Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по овом конкурсу јесте 400.000.000,00 динара.

 

Износ бесповратних средстава по једној пријави је до 40.000.000,00 динара.

 

Корисницима се бесповратно додељује до 70 % од укупно прихватљивих трошкова (без ПДВ-а).

 

Право да конкуришу имају јединице локалне самоуправе (градови и општине)  у АП Војводини. Корисници могу да поднесу једну пријаву.

 

Конкурс је отворен закључно са 11.04.2023. године.

Рок за реализацију уговорених радова је до 15.12.2023. године;