КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ КОНСТРУКЦИЈА И ОПРЕМЕ ЗА БИЉНУ ПРОИЗВОДЊУ У ЗАШТИЋЕНОМ ПРОСТОРУ У 2023. ГОДИНИ

Циљ конкурса јесте интензивније коришћење и заштита пољопривредних земљишних ресурса у Аутономној Покрајини Војводини у 2023. години.
Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за суфинансирање набавке комплетног пластеника, вишегодишњих, вишеслојних фолија за покривање објеката заштићеног простора, фолија за сенчење и спречавање губитка топлоте, мрежа за сенчење објекта, система за наводњавање „кап по кап”, система за прихрану, система за загревање, столова за производњу расада.

Одлука о измени текста конкурса
Одлука о измени правилника конкурса

Текст конкурса
Правилник конкурса
Пријавни образац
Изјава добављача
Захтев за исплату и извештај о наменском трошењу средстава
Модел табле-налепнице за обележавање суфинансиране опреме

За кориснике који се пријављују преко платформе за онлине пријаве на конкурс:

Изјава 1
Изјава 2
Изјава 3
Изјава добављача
Корисничко упутство за онлине пријаве