КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ МЛАДИМА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА У АП ВОЈВОДИНИ У 2023. ГОДИНИ

Циљ овог конкурса јесте демографска обнова руралних подручја АП Војводине ради подстицања останка младих у руралним подручјима односно њиховог повратка из градова.
Предмет конкурса је подршка новим генерацијама младих пољопривредних произвођача, њиховом развоју и унапређивању кроз подстицање инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава.
Одлука о измени текста конкурса
Одлука о измени правилника конкурса

Текст конкурса
Правилник конкурса
Пријавни образац
Изјава добављача-вишегодишњи засади
Изјава добављача-власници
Захтев за исплату и извештај о наменском трошењу средстава
Модел пословног плана

За кориснике који се пријављују преко платформе за онлине пријаве на конкурс:

Изјаве морају бити потписане у складу са одредбама Закона о
електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у
електронском пословању („Сл. Гласник РС“, бр. 94/2017 и 52/2021)
.

Изјава 1
Изјава 2
Изјава 3
Изјава добављача-вишегодишњи засади
Изјава добављача- власници
Корисничко упутство за онлине пријаве