Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору воће, грожђе, поврће и остали усеви у Војводини у 2023. години

Циљ и предмет овог конкурса јесте подизање техничко-технолошке опремљености пољопривредних газдинстава у сектору воће, грожђе, поврће и остали усеви.

Измена Конкурса
Измена Правилника

Измена текста конкурса
Измена правилника конкурса

Текст конкурса
Правилник конкурса
Образац пријаве
Изјава добављача
Захтев за исплату и извештај о наменском трошењу средстава

За кориснике који се пријављују преко платформе за онлине пријаве на конкурс:

Изјаве морају бити потписане у складу са одредбама Закона о
електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у
електронском пословању („Сл. Гласник РС“, бр. 94/2017 и 52/2021).

Изјава 1
Изјава 2
Изјава 3
Изјава добављача
Образац пријаве (само за електронске пријаве)
Корисничко упутство за онлине пријаве