Javni poziv za nabaku opreme, mašina i održavanje objekata koji se koriste za obavljanje savetodavnih poslova u 2023. godini

Cilj javnog poziva za nabaku opreme, mašina i održavanje objekata koji se koriste za obavljanje savetodavnih poslova u 2023.godini ( u daljem tekstu: Javni poziv), je jačanje kapaciteta savetodavnog sistema AP Vojvodine, kao deo savetodavnog sistema Republike Srbije, putem razvoja i unapređenja kvaliteta i uslova rada pravnih lica sa područja AP Vojvodine koja učestvuju u obavljanju savetodavnih poslova, a u cilju bržeg i kavlitetnijeg prenosa informacija i znanja značajnih za poljoprivredne proizvođače i informisanja šire javnosti, o poslovima , akcijama i edukativnom radu, koje ove službe sprovode radi unapređenje poljoprivrede na području AP Vojvodine.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se opredeljuju ovim javnim pozivom je 13.000.000,00 dinara.
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava koje dodeljuje Sekretarijat po jednoj prijavi za pravna lica koja učestviuju u obavljanju savetodavnih poslova ne može biti veći od 1.000.000,00 dinara bez PDV-a.
Javni poziv je otvoren zaključno sa 20.10.2023. godine.

Izmena i dopuna Javnog poziva za nabavku opreme

Javni poziv
Pravilnik za Javni poziv
Obrazac za prijavu na Javni poziv