Јавни позив за набаку опреме, машина и одржавање објеката који се користе зa обављање саветодавних послова у 2023. години

Циљ јавног позива за набаку опреме, машина и одржавање објеката који се користе за обављање саветодавних послова у 2023.години ( у даљем тексту: Јавни позив), је јачање капацитета саветодавног система АП Војводине, као део саветодавног система Републике Србије, путем развоја и унапређења квалитета и услова рада правних лица са подручја АП Војводине која учествују у обављању саветодавних послова, а у циљу бржег и кавлитетнијег преноса информација и знања значајних за пољопривредне произвођаче и информисања шире јавности, о пословима , акцијама и едукативном раду, које ове службе спроводе ради унапређење пољопривреде на подручју АП Војводине.

Укупан износ бесповратних средстава који се опредељују овим јавним позивом је 13.000.000,00 динара.
Максималан износ бесповратних средстава које додељује Секретаријат по једној пријави за правна лица која учествиују у обављању саветодавних послова не може бити већи од 1.000.000,00 динара без ПДВ-а.
Јавни позив је отворен закључно са 20.10.2023. године.

Измена и допуна Јавног позива за набавку опреме

Јавни позив
Правилник за Јавни позив
Образац за пријаву на Јавни позив