Конкурс за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта у АП Војводини у 2023. години

Предмет конкурса јесте суфинансирање радова на уређењу атарских путева и отресишта.

Циљ конкурса јесте уређење атарских путева са израдом завршног слоја од чврстих компактних материјала – најмање до нивоа туцаника или струганог асфалта и уређење отресишта.

Текст конкурса
Правилник конкурса
Табела 1 (планирани путеви)
Корисничко упутство за онлине пријаве

Табела – преглед уређених атарских путева
Табела – преглед уређених атарских путева (пример)