Konkurs o dodeli sredstava za sufinansiranje investicija u opremu za proizvodnju piva na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini

Konkurs o dodeli sredstava za sufinansiranje investicija u opremu za proizvodnju piva na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini

Preuzmite dokumentaciju za konkurs:

1 . Pravilnik pivo 2021 10.05.2021.

2 . Konkurs Pivo 2021 10.05.2021.

3 . OBRAZAC PRIJAVE

model table ili nalepnice

ZAHTEV ZA ISPLATU SA IZVEŠTAJEM O NAMENSKOM UTROŠKU SREDSTAVA