Конкурс о додели средстава за суфинансирање инвестиција у опрему за производњу пива на територији АП Војводине у 2021. години

Конкурс о додели средстава за суфинансирање инвестиција у опрему за производњу пива на територији АП Војводине у 2021. години

Преузмите документацију за конкурс:

1 . Правилник пиво 2021 10.05.2021.

2 . Конкурс Пиво 2021 10.05.2021.

3 . ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ

модел табле или налепнице

ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ СА ИЗВЕШТАЈЕМ О НАМЕНСКОМ УТРОШКУ СРЕДСТАВА