Конкурс o додели средстава за суфинансирање инвестиција у опрему за производњу вина и ракије на територији АП Војводине у 2021. години

Конкурс o додели средстава за суфинансирање инвестиција у опрему за производњу вина и ракије на територији АП Војводине у 2021. години

Преузмите документацију за конкурс:

1. ПРАВИЛНИК ВИНО И РАКИЈА 2021 10.05.2021.

2. РАДНИ конкурс вино и ракија 2021 10.05.2021_

3. ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ

Прилог 1. Захтев за исплату и Извештај о наменском утрошку средстава

Прилог 2.Подаци о члановима задруге

Прилог 3.модел табле налепнице за обележавање суфинансиране опреме