Обавештење о издавању потврда

Обавештавамо вас да ће Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде потврде за подносиоце захтева да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), прибављати по службеној дужности од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Из тог разлога није потребно тражити од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство потврду на лични захтев.
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде донело је Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура („Службени гласник РС“, број 65/2023 од 04.08.2023. године). Правилником је дефинисано да Управа за аграрна плаћања Београд прибавља по службеној дужности, податке, односно потврду од надлежног покрајинског органа да подносилац захтева за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја – ако подносилац захтева има пребивалиште, односно седиште на територији Аутономне Покрајине Војводине.
Уколико се потврда издаје на лични захтев, неопходно је захтев поднети маил адресе: dario.markelic@vojvodina.gov.rs

Захтев за потврду о коришћењим средствима