Obaveštenje o izdavanju potvrda

Obaveštavamo vas da će Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede potvrde za podnosioce zahteva da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), pribavljati po službenoj dužnosti od Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Iz tog razloga nije potrebno tražiti od Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo potvrdu na lični zahtev.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura („Službeni glasnik RS“, broj 65/2023 od 04.08.2023. godine). Pravilnikom je definisano da Uprava za agrarna plaćanja Beograd pribavlja po službenoj dužnosti, podatke, odnosno potvrdu od nadležnog pokrajinskog organa da podnosilac zahteva za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja – ako podnosilac zahteva ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.
Ukoliko se potvrda izdaje na lični zahtev, neophodno je zahtev podneti mail adrese: dario.markelic@vojvodina.gov.rs

Zahtev za potvrdu o korišćenjim sredstvima