Саопштење за јавност поводом закључених уговора

Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство 26. јуна 2024. године закључио је 27 уговора са јединицама локалних самоуправа, којима су опредељена средства за уређење пољопривредног земљишта у АП Војводини у 2024. години у укупном износу од 686.713.812,89 динара, од укупног износа 366.713.812,89 динара опредељено је за уређење атарских путева и отресишта, док је 320.000.000,00 динара опредељено за уклањање дивљих депонија са пољопривредног земљишта у АП Војводини.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и ове године наставља са улагањем значајних средстава у уређење пољопривеног земљишта на територијама локалних самоуправа што ће свакако допринети индивидуалним пољопривредним произвођача лакше и рационалнији приступ пољопривреном земљишту