Konkurs za dodelu sredstava za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima u AP Vojvodini u 2024. godini

Konkurs je otvoren do 26.04.2024. godine.

Konkurs se raspisuje u cilju: dodatnog upošljavanja seoskog stanovništva, upošljavanja žena i razvoj ruralnog turizma.

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje: Investicionog i tekućeg održavanja objekata i nabavka ostale opreme za autentične ugostiteljske objekte u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu.

Tekst konkursa
Pravilnik konkursa
Prijavni obrazac

Izjava dobavljača

Izjave podnosioca prijave

Za korisnike koji se prijavljuju preko platforme za online prijave na konkurs:

Izjave moraju biti elektronski potpisane u skladu sa odredbama Zakona o
elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u
elektronskom poslovanju („Sl. Glasnik RS“, br. 94/2017 i 52/2021)
.

IZJAVA 1 (samo za elektronsku prijavu)
IZJAVA 2 (samo za elektronsku prijavu)

Obrazac prijave (samo za elektronsku prijavu)

Izjava dobavljača (samo za elektronsku prijavu)

Korisničko uputstvo za on line prijave na konkurs