Конкурс за доделу средстава из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2024. годину

Циљ Конкурса за доделу средстава из годишњег програма коришћења средстава из буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2024. годину (у даљем тексту: Конкурс) јесте повећање шумовитости АП Војводине, побољшање стања шума, унапређивање стања у области заштите шума од пожара, унапређивање отворености шума и унапређивање расадничке производње.

Предмет Конкурса је додела средстава за радове на пошумљавању – подизању нових шума и мелиорацији деградираних шума, набавку опреме за заштиту шума, радове на изградњи и реконструкцији шумских путева и за набавку опреме за унапређивање производње шумског садног материјала.

 

Текст конкурса
Правилник

Пријава за тачку 1
Пријава за тачку 2
Пријава за тачку 3

Пријава за тачку 4

Пријава за тачку 5

Пријава за тачку 6