Конкурс за доделу средстава за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима у АП Војводини у 2024. години

Конкурс је отворен до 26.04.2024. године.

Конкурс се расписује у циљу: додатног упошљавања сеоског становништва, упошљавања жена и развој руралног туризма.

Предмет конкурса је додела бесповратних средстaва за суфинансирање: Инвестиционог и текућег одржавања објеката и набавка остале опреме за аутентичне угоститељске објекте у домаћој радиности или сеоском туристичком домаћинству.

Текст конкурса
Правилник конкурса
Пријавни образац

Изјава добављача

Изјаве подносиоца пријаве

За кориснике који се пријављују преко платформе за онлине пријаве на конкурс:

Изјаве морају бити електронски потписане у складу са одредбама Закона о
електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у
електронском пословању („Сл. Гласник РС“, бр. 94/2017 и 52/2021)
.

ИЗЈАВА 1 (само за електронску пријаву)
ИЗЈАВА 2 (само за електронску пријаву)

Образац пријаве (само за електронску пријаву)

Изјава добављача (само за електронску пријаву)

Корисничко упутство за он лине пријаве на конкурс