Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за производњу пива у АП Војводини у 2023. години

Циљ Конкурса за доделу средстава за суфинансирање инвестиција за набавку опреме за производњу пива у АП Војводини у 2023. години (у даљем тексту: Конкурс) јесте улагање у нову опрему, ради повећања прихода на пољопривредним газдинствима и додатног запошљавања становништва.
Предмет Конкурса јесте додела бесповратних средстава у нову опрему за производњу пива.

Текст конкурса
Правилник конкурса
Пријавни образац
Изјава добављача
Захтев за исплату и извештај о наменском трошењу средстава

За кориснике који се пријављују преко платформе за онлине пријаве на конкурс:

Изјаве морају бити потписане у складу са одредбама Закона о
електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у
електронском пословању („Сл. Гласник РС“, бр. 94/2017 и 52/2021).

Изјава 1
Изјава 2
Изјава 3
Изјава добављача
Корисничко упутство за онлине пријаве
Образац пријаве (само за електронске пријаве)