Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција за прераду воћа и поврћа (укључујући и печурке) у АП Војводини у 2023. години

Циљ Конкурса за доделу средстава за суфинансирање инвестиција за прераду воћа и поврћа (укључујући и печурке) у АП Војводини у 2023. години (у даљем тексту: Конкурс) јесте улагање у нову опрему, ради повећања прихода на пољопривредним газдинствима и запошљавања руралног становништва.
Предмет Конкурса јесте додела бесповратних средстава у нову опрему за сушење, замрзавање, бланширање, пастеризацију, стерилизацију производа од воћа и поврћа (укључујући и печурке), опрему за пријем, прераду, пуњење и паковање производа од воћа, поврћа (укључујући и печурке).

Текст конкурса
Правилник конкурса
Образац пријаве
Изјава добављача
Захтев за исплату и извештај о наменском трошењу средстава
Модел-пословни план

За кориснике који се пријављују преко платформе за онлине пријаве на конкурс:

Изјаве морају бити потписане у складу са одредбама Закона о
електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у
електронском пословању („Сл. Гласник РС“, бр. 94/2017 и 52/2021).
Изјава 1
Изјава 2
Изјава 3
Изјава добављача
Корисничко упутство
Образац пријаве