Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду на газдинствима у АП Војводини у 2024. години

Конкурс је отворен до 12.04.2024. године.

Конкурс се расписује у циљу: стабилности дохотка пољопривредних газдинстава; побољшања продуктивности и квалитета производа, смањења трошкова производње; унапређења техничко-технолошке опремљености; одрживог управљања ресурсима и заштите животне средине; проширење асортимана новим производима, брендирање производа и повећање животног стандарда на селу, раста конкурентности уз прилагођавање захтевима домаћег и иностраног тржишта и усклађивања са правилима Уније, њеним стандардима, политикама и праксама.

Предмет конкурса је суфинансирање потребне нове опреме за производњу и прераду меса и млека, производњу вина и ракије,  прераду воћа, поврћа (укључујући печурке), уљаних култура, зачинског, лековитог и ароматичног биља и прераду пчелињих производа.

Измена текста конкурса

Измена правилника конкурса

 

Текст конкурса

Правилник конкурса

Образац пријаве -прерада воћа и поврћа

Образац пријаве – прерада меса и млека

Образац пријаве – прерада пчелињих производа

Образац пријаве – производња вина и ракије

Пословни план – Модел

Изјаве подносиоца пријаве

Изјава добављача

Захтев за исплату и извештај о наменском утрошку средстава

 

За кориснике који се пријављују преко платформе за онлине пријаве на конкурс:

Изјаве морају бити електронски потписане у складу са одредбама Закона о
електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у
електронском пословању („Сл. Гласник РС“, бр. 94/2017 и 52/2021).

Образац пријаве и изјава добављача морају бити електронски потписане уколико се пријава подноси преко патформе АгроСенсе Апв

Изјава 1 (обавезан електронски потпис)

Изјава 2 (само за електронску пријаву)