Konkurs za dodelu sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2023. godinu

Cilj Konkursa za dodelu sredstava iz godišnjeg programa korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2023. godinu koji je raspisao Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, jeste povećanje šumovitosti AP Vojvodine, poboljšanje stanja šuma, unapređivanje stanja u oblasti zaštite šuma od požara, unapređivanje otvorenosti šuma i unapređivanje rasadničke proizvodnje.
Predmet Konkursa je dodela sredstava za radove na pošumljavanju – podizanju novih šuma i melioraciji degradiranih šuma, nabavku opreme za zaštitu šuma, radove na izgradnji i rekonstrukciji šumskih puteva i za nabavku opreme za unapređivanje proizvodnje šumskog sadnog materijala.
Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje po ovom Konkursu jeste do 171.000.000,00 dinara za realizaciju poslova po sledećim tačkama:
1. Pošumljavanje – podizanje novih šuma u ukupnom iznosu do 60.000.000,00 dinara;
2. Melioracija degradiranih šuma u ukupnom iznosu do 21.000.000,00 dinara po maksimalnoj jediničnoj ceni do 150.000,00 dinara po hektaru;
3. Nabavka opreme za zaštitu šuma od požara u ukupnom iznosu do 20.000.000,00 dinara;
4. Unapređivanje otvorenosti šuma izgradnjom i rekonstrukcijom šumskih puteva u ukupnom iznosu do 40.000.000 dinara;
5. Unapređivanje rasadničke proizvodnje u ukupnom iznosu do 30.000.000,00 dinara.

Rok za podnošenje prijava na Konkurs sa potrebnom dokumentacijom jeste za tačke 1. i 2. zaključno sa 29.09.2023. godine, za tačke 3, 4 i 5. zaključno sa 31.05.2023. godine.
Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 021/487-4601 od 12 do 14 časova.