Конкурс за доделу бесповратних средстава за набавку квалитетних приплодних грла у АП Војводини у 2023. Години

Циљ Конкурса је повећање ефикасности, конкурентности и одрживости производње на фармама у Аутономној покрајини Војводини у 2023. години. У Сектору млеко је неопходно извршити побољшање квалитета млека и расног састава сточног фонда. У Сектору месо неопходно је побољшање квалитета меса, расног састава сточног фонда.
Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за набавку квалитетних приплодних грла говеда (јуница млечних и комбинованих раса) и свиња (назимица).

Измена текста конкурса
Измена правилника конкурса

Konkurs-priplodna-grla
Pravilnik-priplodna-grla
Пријава
Изјава добављача
Захтев за исплату и извештај о наменском утрошку средстава

За кориснике који се пријављују преко платформе за онлине пријаве на конкурс:

Изјаве морају бити потписане у складу са одредбама Закона о
електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у
електронском пословању („Сл. Гласник РС“, бр. 94/2017 и 52/2021).

ИЗЈАВА 1 (само за електронску пријаву)
ИЗЈАВА 2 (само за електронску пријаву)
ИЗЈАВА 3 (само за електронску пријаву)
Изјава добављача (само за електронске пријаве)
Korisnicko uputstva za online prijave na konkurs RPG