Конкурс за доделу средстава из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2023. годину

Циљ Конкурса за доделу средстава из годишњег програма коришћења средстава из буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2023. годину који је расписао Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, јесте повећање шумовитости АП Војводине, побољшање стања шума, унапређивање стања у области заштите шума од пожара, унапређивање отворености шума и унапређивање расадничке производње.
Предмет Конкурса је додела средстава за радове на пошумљавању – подизању нових шума и мелиорацији деградираних шума, набавку опреме за заштиту шума, радове на изградњи и реконструкцији шумских путева и за набавку опреме за унапређивање производње шумског садног материјала.
Укупан износ средстава који се додељује по овом Конкурсу јесте до 171.000.000,00 динара за реализацију послова по следећим тачкама:
1. Пошумљавање – подизање нових шума у укупном износу до 60.000.000,00 динара;
2. Мелиорација деградираних шума у укупном износу до 21.000.000,00 динара по максималној јединичној цени до 150.000,00 динара по хектару;
3. Набавка опреме за заштиту шума од пожара у укупном износу до 20.000.000,00 динара;
4. Унапређивање отворености шума изградњом и реконструкцијом шумских путева у укупном износу до 40.000.000 динара;
5. Унапређивање расадничке производње у укупном износу до 30.000.000,00 динара.

Рок за подношење пријава на Конкурс са потребном документацијом јесте за тачке 1. и 2. закључно са 29.09.2023. године, за тачке 3, 4 и 5. закључно са 31.05.2023. године.
Додатне информације могу се добити путем телефона 021/487-4601 од 12 до 14 часова.