Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2023. godini

Cilj Konkursa je povećanje efikasnosti, konkurentnosti i održivosti proizvodnje na farmama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2023. godini.
Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje: opremanja govedarskih farmi, opremanja svinjarskih farmi, opremanja ovčarskih farmi, opremanja kozarskih farmi, opremanja živinarskih farmi, nabavke opreme za mužu, nabavke opreme za hlađenje i skladištenje mleka, nabavke opreme za izđubravanje, nabavka opreme za pripremu, rukovanje i distribuciju koncentrovane i kabaste stočne hrane na gazdinstvu.

Zahtev za isplatu i izvestaj o namenskom utrošku sredstava

Izmena teksta konkursa (07.09.2023.god)
Izmena Pravilnika konkursa (07.09.2023.god)

Tekst konkursa
Pravilnik konkursa
Prijavni obrazac
Izjava dobavljača
Zahtev za isplatu i izvestaj o namenskom utrošku sredstava

Za korisnike koji se prijavljuju preko platforme za online prijave na konkurs:

Izjave moraju biti potpisane u skladu sa odredbama Zakona o
elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u
elektronskom poslovanju („Sl. Glasnik RS“, br. 94/2017 i 52/2021).
Izjava 1
Izjava 2
Izjava 3
Izjava dobavljača
Obrazac prijave (samo za elektronske prijave)
Korisničko uputstvo za online prijave