Конкурс за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2023. години

Циљ Конкурса је повећање ефикасности, конкурентности и одрживости производње на фармама у Аутономној покрајини Војводини у 2023. години.
Предмет конкурса је додела бесповратних средстaва за суфинансирање: опремања говедарских фарми, опремања свињарских фарми, опремања овчарских фарми, опремања козарских фарми, опремања живинарских фарми, набавкe опреме за мужу, набавкe опреме за хлађење и складиштење млека, набавке опреме за изђубравање, набавка опреме за припрему, руковање и дистрибуцију концентроване и кабасте сточне хране на газдинству.

Захтев за исплату и известај о наменском утрошку средстава

Измена текста конкурса (07.09.2023.год)
Измена Правилника конкурса (07.09.2023.год)

Текст конкурса
Правилник конкурса
Пријавни образац
Изјава добављача
Захтев за исплату и известај о наменском утрошку средстава

За кориснике који се пријављују преко платформе за онлине пријаве на конкурс:

Изјаве морају бити потписане у складу са одредбама Закона о
електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у
електронском пословању („Сл. Гласник РС“, бр. 94/2017 и 52/2021).
Изјава 1
Изјава 2
Изјава 3
Изјава добављача
Образац пријаве (само за електронске пријаве)
Корисничко упутство за онлине пријаве