К О Н К У Р С ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИНТЕНЗИВИРАЊА КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА КОЈИМ РАСПОЛАЖУ ВИСОКО ОБРАЗОВНЕ УСТАНОВЕ, СРЕДЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ И ОСТАЛЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ КОЈЕ ОБРАЗУЈУ УЧЕНИКЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ СТРУКЕ ‒ ПУТЕМ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ

Циљ овог конкурса јесте унапређење образовања студената и ученика кроз практичну наставу коришћењем савремене пољопривредне опреме и механизације.
Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за финансирање набавке опреме и механизације ради интензивирања коришћења пољопривредног земљишта, високо образовним установама, средњим пољопривредним школама и осталим средњим школама које образују ученике пољопривредне струке.

Текст конкурса
Правилник конкурса
Пријавни образац

За кориснике који се пријављују преко платформе за онлине пријаве на конкурс:

Изјава
Корисничко упутство за онлине пријаву