За пројекте пошумљавања додељено близу 100 милиона динара

Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство Чедомир Божић уручио је данас 23 уговорa корисницима који су остварили право на бесповратна средства из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2021. годину, на конкурсу за пошумљавање нових површина.

Укупан износ средстава који је опредељен по овом конкурсу је до 151 милион динара, а како је ресорни секретар Чедомир Божић навео, данас је додељено близу 100 милиона динара.

„Покрајински секретаријат за пољопривреду издвојио је за меру унапређења расадничке производње скоро 28 милиона динара, за уређење шумских путева 48 милиона и за нову меру – мелиорацију деградираних шума у нашој покрајини – укупан износ средстава је близу 25 милиона динара“, прецизирао је секретар Божић.

Он је указао на то да у оквиру поменутих финансијских средстава постоји још једна ставка која се тиче пошумљавања и укупан износ за ту активност је 50 милиона динара.

„Конкурс који се односи на подизање нових шума завршава се 30. августа. Када сагледамо меру која се тиче подизања нових шума и нову меру која обухвата мелиорацију деградираних шума, која је такође у функцији подизања нових шума,   испоставља се да имамо укупно 75 милиона динара за ту активност. Наиме, на тај начин ће 150 хектара деградираних шума бити потпуно обновљено“, казао је покрајински секретар за пољопривреду.

Поред регистрованих шумских расадника, локалних самоуправа и јавних комуналних предузећа, те осталих корисника из наше покрајине који су имали право да конкуришу за нову опрему за унапређивање производње и изградњу шумских путева, међу потписницима данашњих уговора су и два јавна предузећа – “Војводинашуме“ и Национални парк „Фрушка гора“. Средства ће им послужити да изграде нове шумске путеве у војвођанским шумама, као и за мелиорацију деградираних површина.

Пољопривредник Живан Петровић, власник расадника „Агро еко бел“ каже да је конкурисао за подстицај у расадничкој производњи. Добијена средства употребиће за куповину трактора, што ће му умногоме помоћи да унапреди своју производњу посебно код вађења садница и основне припреме земљишта.

„Средства нам значе пуно. Механизација је изузетно скупа и без ове врсте помоћи не бисмо могли да приуштимо нове машине. Редовни смо корисници средстава ресорног секретаријата, што нам омогућава да унапредимо производњу и будемо много продуктивнији“, рекао је Петровић.