Радна посета канцеларији пројекта Конкурентна пољопривреда Србије.

Подсекретар у Секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Александар Пановски, боравио је у радној посети канцеларији пројекта Конкурентна пољопривреда Србије.
Реч је о пројекту који је настао 2020. године на иницијативу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, уз финансијску подршку Светске банке.
Пројекат је покренут са примарним циљем оснаживања микро, малих и средњих пољопривредних произвођача и предузећа, али и унапређења целокупне пољопривредне производње и њене конкурнтности.
Иначе, овај Пројекат се финансира по шеми 50:40:10 где 50 одсто представљају средства пројекта, 40 одсто је кредитно финансирање у сарадњи са пословним банкама, док је учешће пољопривредника свега 10 одсто.