Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је Конкурс за доделу бесповратних средстава за набавку квалитетних приплодних грла у АП Војводини у 2023.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је Конкурс за доделу бесповратних средстава за набавку квалитетних приплодних грла у АП Војводини у 2023.
Предмет Конкурса је додела бесповратних средстава за набавку калитетних приплодних грла говеда (јуница млечних и комбинованих раса) и свиња (назимица).
За реализацију Конкурса предвиђен је укупан износ до 150.000.000,00 динара.
Корисник подстицајних средстава може поднети само једну пријаву и то за једну врсту животиња.
Бесповратнна средства по овом конкурсу утврђују се у износу до 70% укупно прихватљивих трошкова инвестиције без ПДВ-а, за набавку квалитетних приплодних грла – јуница и до 50 % укупно прихватљивих трошкова инвестиције без ПДВ-а, за набавку квалитетних приплодних грла-назимица.
Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава, признаваће се само инвестиције реализоване након 01. 01. 2023. године.
Конкурс је отворен до 18.04.2023. године.
Све додатне информације могу се добити путем телефона 021/456-267, од 10 до 12 часова.