Електронска пријава је могућност али не и критеријум за добијање бодова на конкурсима за пољопривредна газдинства

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство у протеклом периоду објавио је више конкурса. У појединим медијима појавили су се нетачни наводи да ће се додатно бодовати он-лајн пријављивање на конкурсе које се врши путем налога на сајту Секретаријата.

Овим путем обавештавамо све заинтересоване да је електронско подношење пријава за пољопривредна газдинства од ове године само могућност али не и криитеријум и неће се посебно бодовати приликом оцењивања пристиглих пријава.

Критеријуми и бодовање су утврђени у правилницима за сваки појединачни конкурс, и исти су објављени на сајту Секретаријата.