Одржана завршна конференција пројекту WASIDCA

У Конгресном центру Мастер Новосадског сајма, данас је одржана завршна конференција у склопу активности пројекта WASIDCA (Water supply and water infrastructure development in the boundary catchment areas) који се суфинансира средствима Европске уније у оквиру ИНТЕРЕГ ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска–Србија.

Присутне су поздравили Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Чедомир Божић, в.д. директора „ЈВП Воде Војводине” Срђан Кружевић, председник Општине Кањижа Роберт Фејстамер, директор Дирекције водопривредног предузећа за Доњу Тису др Петер Козак и пројектни менаџер Предраг Рајић.

Представници партнера у пројекту WASIDCA одржали су завршне презентације којима су представили остварене циљеве и резултате пројекта међу којима су изградња и реконструкција постројења за пречишћавање отпадних вода у Кањижи, затим организација водне делатности и управљање поплавама у Републици Србији и Мађарској.

Укупна вредност пројекта износи 6.980.607,96 евра. Вредност дела пројекта који се односи на Секретаријат износи 890.984,00 евра. Европска Унија суфинансира пројекат у износу од 85%.

Захваљујући овом пројекту Секретаријат је постао власник 2.500 метара мобилних брана за одбрану од поплава и пратеће опреме. Извршена је и обука 45 лица која ће у случају потребе радити на активирању брана. Бране су дате на коришћење ЈВП „Воде Војводине“. Ово је први пројекат који се финансира из фондова ЕУ, а на ком се Секретаријат јавља као партнер у својој историји.

Напослетку је истакнуто велико задовољство овом успешном прекограничном сарадњом, са жељом да се она настави.

Конференција је одржана у организацији Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.