Додељени уговори за обављање саветодавних и прогнозно-извештајних послова вредни 187.807.000 динара

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство данас је у Покрајинској влади доделио уговоре за обављање саветодавних и прогнозно-извештајних послова у  2023. години.

Потписано је укупно 29 уговора, од тога 16 за обављање саветодавних послова, а 13 за прогнозно-извештајне послове у заштити биља.

Укупан износ средстава опредељених за ове намене је 187.807.000,00 динара.

Добитници средстава су девет ПСС ( пољопривредне стручне службе) са територије АП Војводине: ПСС „Пољопривредна станица“ Нови Сад, ПСС „Агрозавод“ Вршац, ПСС „Бачка Топола“, ПСС „Рума“, ПСС „Сомбор“, ПСС „Сента“, ПСС „Зрењанин“, ПСС „Кикинда“ и ПСС „Сремска Митровица“. Међу потписиницима су и две ПССС (пољопривредне саветодавне и стручне службе) – ПССС „Суботица“ и ПССС „Врбас“, затим Истраживачко-развојни институт „Тамиш“ у Панчеву и „Енолошка станица“ у Вршцу.

За обављање саветодавних послова издвојено је 100.000.000,00 динара с циљем да се помогне пољопривредним произвођачима, удружењима, асоцијацијама и задругама да унапреде пољопривредну производњу и рурални развој уз истовремено очување животне средине.

Прогнозно-извештајни послови ће бити финансирани са 87.807.000,00 динара, а овај новац намењен је раду регионалних центара ПИС, као и координацији и организацији прогнозно-извештајних послова у заштити биља.

– Пољопривредне стручне службе на територији АП Војводине и Републике Србије су незаобилаза карика у развоју пољопривреде и преносу знања и науке из  лабораторије на њиву. Покрајински секретаријат управо из тог разлога финансира њихов рад, односно саветодавне и послове у заштити биља. Ти савети су ширко доступни свим произвођачима и бесплатни су. Циљ је да се произвођачима помогне да раде боље и производе више, рекао је приликом доделе уговора Младен Петреш, помоћник покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство.