Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова увођењa и сертификацијe система безбедности и квалитета хране и производа са ознаком географског порекла у 2023. години у АП Војводини

Средстава по овом конкурсу додељују се за суфинансирање:

1. трошкова израде елабората за добијање ознаке географског порекла и лабораторијских анализа које представљају део елабората за добијање ознаке географског порекла у 2023. години;
2. трошкова контроле и сертификације пољопривредних и прехрамбених производа, с географским пореклом, чију су контролу и сертификацију производње у 2023. години извршиле овлашћене организације;
3. трошкова за увођење и сертификацију система безбедности и квалитета хране: ISO 22000, GLOBALGAP, BRC, IFS, FSSC 22000, GOST-R, HALAL, KOSHER, CGTM (Crossed Grain Trademark),СРПСКИ КВАЛИТЕТ у 2023. години.

За реализацију овог конкурса предвиђено је укупно 1.000.000,00 динара.
Средства намењена по овом конурсу предвиђена су за суфинансирање до 70% подршке од плаћеног износа за реализоване инвестиције, умањеног за износ средстава на име пореза на додату вредност. Минимални износ средстава који се додељује по једној пријави јесте 30.000,00 динара, а максимални износ je до 300.000,00 динара.

Пријаве за конкурс подносе се закључно са 15. новембром 2023. године.

Текст конкурса
Правилник конкурса
Образац пријаве

За кориснике који се пријављују преко платформе за онлине пријаве на конкурс:

Изјаве морају бити потписане у складу са одредбама Закона о
електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у
електронском пословању („Сл. Гласник РС“, бр. 94/2017 и 52/2021).

ИЗЈАВА 1 (само за електронску пријаву)
ИЗЈАВА 2 (само за електронску пријаву)
Корисничко упутство за онлине пријаву