Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производње у АП Војводини у 2023. години

Бесповратна средстава која се додељују по овом Конкурсу намењена су зa трошковe контроле и сертификације производа добијених по методама органске производње од овлашћених организација које издају сертификат, за органске производе у 2023. години ( у даљем тесту: инвестиција)

За реализацију активности предвиђено је укупно – 1.000.000,00 динара.
Средства за подршку инвестиција по Конкурсу – додељују се бесповратно.

Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 80% од укупно прихватљивих трошкова инвестиције

Приликом обрачуна, узима се вредност инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ).
Минималан износ бесповратних средстава износи 10.000,00 динара, a максимални износ средстава који се додељује по једној пријави јесте 100.000,00 динара.

Конкурс је отворен до 15.11.2023. године.

Текст конкурса
Правилник конкурса
Образац пријаве

За кориснике који се пријављују преко платформе за онлине пријаве на конкурс:

Изјаве морају бити потписане у складу са одредбама Закона о
електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у
електронском пословању („Сл. Гласник РС“, бр. 94/2017 и 52/2021).

ИЗЈАВА 1 (само за електронску пријаву)
ИЗЈАВА 2 (само за електронску пријаву)
Корисничко упутство за онлине пријаву