Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова набавкe прикључне механизације, машина и опреме за органску производњу у АП Војводини у 2023. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, расписао је Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова набавкe прикључне механизације, машина и опреме за органску производњу у АП Војводини у 2023. години.
За реализацију активности предвиђено је укупно 9.000.000,00 динара.
Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 80% од укупно прихватљивих трошкова инвестиције.
Максимални износ средстава који се додељује по једној пријави јесте 800.000,00 динара.
Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава признаваће се једино прикључна механизација, машине и опрема купљене после 01.01.2023. године.
Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по Конкурсу, за више намена у оквиру конкурса.
Конкурс је отворен закључно са 18.04.2023. године.
Додатне информације могу се добити путем телефона 021/487-4601 од 12 до 14 часова.